Stanford Üniversitesi’nden John P.A. Ioannidis ve diğer bilim insanlarının gerçekleştirdiği, dünyanın en etkili bilim insanlarının sıralandığı 2020 yılı verilerine göre güncellenmiş liste 19 Ekim 2021 tarihinde Elsevier tarafından yayımlandı. Nitelikli yayın sayısı, yayınlara yapılan atıflar, h-indeksi, hm-indeksi gibi göstergeler dikkate alınarak, dünyadaki bilim insanları arasından c-skoruna göre ilk 100.000 ya da ilk yüzde 2'lik dilime girenler, 22 bilimsel alan ve 176 alt alana göre sınıflandırıldı.

2020 yılı verilerini içerecek şekilde güncellenmiş veri tabanına göre “kariyer boyu etki” sıralamasında, Üniversitemiz Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Gülçin Büyüközkan Feyzioğlu ve Prof. Dr. E. Ertuğrul Karsak ile Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Özlem Durmaz İncel yer aldı.

2020 yılına özgü “yıllık etki” kategorisinde dünyanın en etkili bilim insanları arasında ise aynı şekilde, Üniversitemiz Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Gülçin Büyüközkan Feyzioğlu ve Prof. Dr. E. Ertuğrul Karsak ile Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Özlem Durmaz İncel yer aldı.

Kaynakça: Baas, Jeroen; Boyack, Kevin; Ioannidis, John P.A. (2021), “August 2021 data-update for "Updated science-wide author databases of standardized citation indicators"”, Mendeley Data, V3, doi: 10.17632/btchxktzyw.3