GSÜ Hukuk Fakültesi ve GSÜ Ceza Bilimleri Kriminoloji ve İnsan Hakları Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen "Kadına Karşı Şiddet" konferansında, toplumda kadınlara uygulanan şiddet konusu, insan hakları, toplumsal cinsiyet ve ceza hukuku boyutlarıyla ele alındı. Açılış konuşmasını GSÜ Ceza Bilimleri Kriminoloji ve İnsan Hakları Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Vesile Sonay Evik'in yaptığı konferansta, Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Özlem Üskül Engin, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Güneş Okuyucu Ergün ve Türk Hukukçu Kadınlar Derneği Başkanı Av. Süreyya Turan konuşmacı olarak yer aldılar.

1