"Geçmişten Geleceğe Türkiye ve Japonya'nın Diyaloğu" konferansı, 16 Mart 2018 Cuma günü Üniversitemiz Aydın Doğan Oditoryumunda gerçekleşti. Konferansa konuşmacı olarak katılan Japonya'nın Türkiye Başkonsolosu Norio Ehara, Türk Japon ilişkilerinin geçmişiyle ilgili örnekler vererek gelecekte iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi için gençlere çağrıda bulundu.

konferans