Hukuk Fakültesi 1. ve 2. Sınıf Öğrencilerin Dikkatine!

T.C. Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı Rehberlik, Araştırma ve Kurumsal İletişim Daire Başkanlığının 19.10.2022 tarih ve E-37450428-770-0000116244 sayılı yazısında; Üniversitelerden seçilecek öğrencilerin kişisel verilerin korunması alanında bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve farkındalık oluşturulması konusunda aday gönüllüler yetiştirilebilmesi için "Üniversite Gençliği Arasında Kişisel Verileri Koruma Gönüllüsü Yetiştirme Projesi" hayata geçirildiği,  proje kapsamında Üniversitelerin Hukuk Fakültelerinde öğrenim gören birinci ve ikinci sınıf öğrencileri arasından seçilecek öğrencilere Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından kişisel verilerin korunması alanında eğitim verilmesinin planlandığı ifade edilmektedir.

İlgi yazıda 09-11 Aralık 2022 tarihleri arasında Antalya ilinde bulunan Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'na ait Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından eğitim programı düzenlenmesi öngörüldüğü belirtilmiştir.

Bu doğrultuda, Fakültemiz birinci ve ikinci sınıf öğrencileri arasında toplam 3 (üç) asıl ve 3 (üç) yedek öğrenci belirlenecek olup, söz konusu programa katılmak isteyen öğrencilerimizin 02.11.2022 tarihine kadar Dekanlığa şahsen dilekçe ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

DEKANLIK