Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğrenciler Fransızca  bilmemeleri halinde bir yıl hazırlık eğitimi görürler. 

Hazırlık eğitiminin ardından başlayan Lisans Programı her biri iki yarıyıldan oluşan dört öğrenim yılında, toplam sekiz yarıyılda tamamlanır. Yürürlükte olan yönetmeliğe göre öğrencilerin devam zorunluluğu vardır ve Fakültemizde ders geçme esası uygulanır. (Bkz. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği R.G., 24.07.2010, sayı: 27651).

Öğrenciler, Kamu Hukuku ve Özel Hukuk alanlarında tezli yüksek lisans ve doktora; Ekonomi Hukuku, Spor Hukuku, İnsan Hakları Hukuku ve Bankacılık Hukuku alanlarında tezsiz yüksek Lisans eğitimi görebilmektedirler.

2006-2007 öğrenim yılından bu yana Hukuk Fakültesi`nin kontenjanı elli öğrencidir. Bu öğrencilerden yirmibeşi Türkiye ile Fransa arasında imzalanan anlaşma gereği Fransızca eğitim yapan liselerin son sınıf öğrencilerinin katıldığı ve Galatasaray Üniversitesi tarafından düzenlenen ayrı bir "iç sınav" ile belirlenir. Diğer yirmibeş öğrenci ÖSYM tarafından düzenlenen merkezi sınavla alınır. Lise birincileri için bir, yabancı uyruklu öğrenciler için ise iki kişilik kontenjan ayrılmıştır.

Türk Özel Hukuku büyük oranda İsviçre; Türk Kamu Hukuku ise, esas itibariyle, Fransız hukuklarından esinlenmiştir. Bu durum dikkate alınarak, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde programlar ve eğitim, Türkçe ve Fransızca olacak şekilde düzenlenmiş ve Türk öğretim üyelerinin yanı sıra Fransızca konuşulan ülkelerden de öğretim üyelerine görev verilmiştir. Fakültemizde halen iki Fransız öğretim üyesinin yanında, onu profesör, onüçü doçent, dokuzu yardımcı doçent ve onaltısı araştırma görevlisi olmak üzere toplam kırksekiz Türk öğretim elemanı kadrolu olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, 2002 yılında İsviçre’deki Neuchâtel Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Fakültemiz arasında bir İşbirliği Konvansiyonu imzalanmış olup, bu konvansiyon bilimsel alandaki işbirliğinin yanında, iki Fakülte arasında öğretim elemanı değişimine de olanak tanımaktadır.

Öğrenim dili, kural olarak, Türk Hukuku’nun uygulanmasına ilişkin derslerde Türkçe, diğer bütün alanlarda Fransızcadır. İngilizce zorunlu ikinci yabancı dildir. Bu diller dışında üçüncü bir yabancı dil de öğretilmektedir. Gerektiğinde, dersin özelliği gözönüne alınarak, eğitim dili İngilizce de olabilir ve bu ders, yabancı bir öğretim üyesi tarafından verilebilir.

Uluslararası öğrenci değişim programı SOCRATES-ERASMUS çerçevesinde Fakültemiz ile Paris I (Panthéon-Sorbonne) Üniversitesi, Paris II (Panthéon-Assas) Üniversitesi, Tours François Rabelais Üniversitesi, Picardie Jules Verne Üniversitesi, Montpellier Üniversitesi, Nantes Üniversitesi, Orléans Üniversitesi, Angers Üniversitesi, Rennes I Universitesi, Rouen Üniversitesi, Strasbourg Üniversitesi, Neuchâtel Üniversitesi (İsviçre), Fribourg Üniversitesi (İsviçre), Louvain Katolik Üniversitesi (UCL) (Belçika), Vrije Amsterdam Üniversitesi (Hollanda), Urbino Üniversitesi (İtalya) ve Tübingen Üniversitesi (Almanya) arasında anlaşmalar imzalanmış olup, bu anlaşmalar kanalıyla öğrencilerimizin eğitimlerinin bir kısmını Fransa’da, Belçika’da, İsviçre’de, İtalya’da, Almanya’da ve Hollanda’da yapmaları mümkündür. Aynı şekilde, Neuchâtel Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile imzalanan konvansiyon çerçevesinde, özellikle lisansüstü düzeyde öğrenci değişimine olanak tanınmıştır.

Galatasaray Üniversitesi, yabancı dille eğitim veren bir Devlet üniversitesidir.

Adaylar İçin

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi`nin Yıllara Göre Giriş Puanları

En Yüksek Puan
547.873
En Yüksek Sıralama
5
En Düşük Puan
486.664
En Düşük Sıralama
213
En Yüksek Puan
555.377
En Yüksek Sıralama
4
En Düşük Puan
530.913
En Düşük Sıralama
91
En Yüksek Puan
551.72701
En Yüksek Sıralama
2
En Düşük Puan
526.31886
En Düşük Sıralama
89
En Yüksek Puan
551.23704
En Yüksek Sıralama
2
En Düşük Puan
522.99845
En Düşük Sıralama
99
Puan Türü
EA-2
En Yüksek Puan
556.09483
En Yüksek Sıralama
3
En Düşük Puan
524.75496
En Düşük Sıralama
127
Puan Türü
EA-2
En Yüksek Puan
546.958
En Düşük Puan
527.116
Puan Türü
EA-2
En Yüksek Puan
En Düşük Puan
Puan Türü
EA-2
En Yüksek Puan
549,31
En Düşük Puan
521,91
Puan Türü
EA-2
En Yüksek Puan
554,720
En Düşük Puan
524,639
Puan Türü
EA-2
En Yüksek Puan
547,325
En Düşük Puan
529,676
Puan Türü
EA-2
En Yüksek Puan
570,018
En Düşük Puan
542,745
Puan Türü
EA-2
En Yüksek Puan
566,098
En Düşük Puan
544,051
Puan Türü
EA-2
En Yüksek Puan
376,539
En Düşük Puan
369,498
Puan Türü
EA-2
En Yüksek Puan
376.145 Sıralama: 2
En Düşük Puan
366.405  Sıralama: 93
Puan Türü
EA-2
En Yüksek Puan
376.49 Sıralama: 12
En Düşük Puan
369.74 Sıralama: 110
Puan Türü
EA-2
En Yüksek Puan
377.977 Sıralama (0,3): 4 Sıralama (0,8): 4
En Düşük Puan
360.594 Sıralama (0,3): 141 Sıralama(0,8):161
Lise Birincisi
354.616 Sıralama (0,3): 378 Sıralama (0,8): 347
Puan Türü
EA
En Yüksek Puan
372.874 Sıralama (0,3): 222 Sıralama (0,8): 320
En Düşük Puan
364.070 Sıralama (0,3): 2467 Sıralama (0,8): 2243
Puan Türü
EA
En Yüksek Puan
370.634 Sıralama (0,3): 1273 Sıralama (0,8): 1139
En Düşük Puan
358.716 Sıralama (0,3): 2897 Sıralama (0,8): 3833
Puan Türü
EA
En Yüksek Puan
367.192 Sıralama (0,3): 1273 Sıralama (0,8): 1139
En Düşük Puan
359.181 Sıralama (0,3): 2897 Sıralama (0,8): 3833
Puan Türü
EA
En Yüksek Puan
204.958 Sıralama (0,2): 903 Sıralama (0,5): 1195
En Düşük Puan
196.609 Sıralama (0,2): 9986 Sıralama (0,5): 5899
Puan Türü
EA
En Yüksek Puan
203.011 Sıralama (0,2): 2991 Sıralama (0,5): 2625
En Düşük Puan
196.094 Sıralama (0,2): 10126 Sıralama (0,5): 8016
Puan Türü
EA
En Yüksek Puan
206.726 Sıralama (0,2): 1172 Sıralama (0,5): 853
En Düşük Puan
198.072 Sıralama (0,2): 7849 Sıralama (0,5): 5963
Puan Türü
EA
En Yüksek Puan
205.076
En Düşük Puan
198.000
Puan Türü
Sosyal
En Yüksek Puan
516.877
En Düşük Puan
496.535
En Yüksek Puan
536.000
En Düşük Puan
510.464
En Yüksek Puan
575.354
En Düşük Puan
529.443
En Yüksek Puan
539.435
En Düşük Puan
519.085
En Yüksek Puan
523.280
En Düşük Puan
500.693