2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılında Fakültemiz 6. ve 8. yarıyıl ders programında yer alan  her bir seçimlik ders için dersi alabilecek azami öğrenci sayısı 18 olarak güncellenmiştir.