Galatasaray Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı, İşletme Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezi ve ACCA Türkiye iş birliğiyle düzenelenen Toplum Seminerleri serisinin ilki "Geleceğin CFO’su” başlığıyla çevrimiçi olarak 8 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşti. Moderatörlüğünü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Volkan Demir’in yaptığı seminerde, İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rüstem Hacırüstemoğlu CFO rolünü hedefleyen geleceğin profesyonellerine, yeni normalde işletmelerin mali durumlarına ilaveten insan, amaç ve kar unsurlarının da yönetilmesinde sahip oldukları kritik rolü değerlendirdi. ACCA Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan ve Afganistan Bölgesi Başkanı Filiz Demiröz ise Geleceğin CFO'su araştırma sonuçlarını yorumladı ve kendi tecrübeleriyle günümüzde CFO'nun rolü ve gelecekteki beklentilerden bahsetti.

14f99-ekran-resmi-2021_04_06-170413 0e58243-8nisan2021_acca